Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Anglický jazyk

Jednou z kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie je aj konverzácia v cudzom jazyku.

V materskej škole ide o elementárne základy komunikácie v jednom cudzom jazyku a stavia sa najmä na počúvaní a porozumení.

V našej Mš sa deti oboznámia s cudzím jazykom hravou formou pod vedením kvalifikovanej lektorky.