Fotogaléria je prázdna.

Materská škola "Kráľovstvo rozprávok"

Sme jednotriedna, dedinská materská škola, nachádzajúca sa v príjemnom prostredí.

Priestory našej materskej školy sa nachádzajú na prízemí, čo zaručuje bezbariérový prístup.

K dispozícii máme šatne, spálňu,  sociálne zariadenia, triedu kde máme vymedzený priestor pre spoločné pohybové aktivity, konštruktívne a námetové hry a rôzne iné výchovno-vzdelávacie aktivity.

V našej materskej škole je  rodinné prostredie zamerané na láskavý a individuálny prístup ku každému dieťaťu.

Každé dieťa dôverne poznáme a pristupujeme k nemu s rešpektom a úctou k jeho osobnosti,

no zároveň sa snažíme deti posúvať stále k vyšším cieľom vo vzdelávaní.

Sme technicky a materiálne veľmi dobre vybavení interaktívne tabule, digitálne pomôcky,

čitateľský kútik s detskou knižnicou a oddychovou zónou, bezpečný a podnetný školský dvor s prvkami pre mladšie i staršie deti na rozvoj pohybových zručností.

Zameranie materskej školy

 Ľudové tradície

Enviromentálna výchova

Digitálne technológie